3. opwekken

Het is aan te raden om zoveel mogelijk je eigen elektriciteit op te wekken op je dak, schuur, wand, schutting, veranda of carport. Als je op jaarbasis alle elektriciteit die je nodig hebt opwekt in een gasloos huis, dan ben je energieneutraal. Als dat niet helemaal lukt, maar je koopt je elektriciteit wel groen in uit Nederland, dan ben je klimaatneutraal.

3.1 Energieneutraal

PV-Panelen op het dak/de schuur/in de tuin

Zonnepanelen die elektriciteit leveren, worden ook wel PV-panelen genoemd (Photo = licht, Voltaïsch = stroomopwekkend). Om energieneutraal te worden, zijn voor een gemiddeld rijtjeshuis 20-22 panelen nodig. De panelen plus het installeren kosten gemiddeld zo’n €500 per paneel (vanaf 18 panelen, bij 10 is €600 per paneel realistischer).

Bij het plaatsen van zonnepanelen zijn er drie belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden:

  • ligging van de zonnepanelen ten opzichte van de zon
  • hellingshoek
  • schaduwfactor van je dak

Ligging ten opzichte van de zon

Zonnepanelen op een dak gericht naar het zuiden leveren het hoogste rendement. Maar een huis met een puntdak, kan beter zonnepanelen op oost en west hebben, dan op zuid en noord. Dat levert samen meer op. Voor een plat dak geldt dat ook een oost-west oriëntatie van de zonnepanelen het hoogste rendement oplevert, vergelijkbaar of hoger dan een zuidoriëntatie. Dankzij een oost-west oriëntatie met een lage opstellingshoek vangen de zonnepanelen over een hele dag gelijkmatiger zonne-energie op. Er kan heel veel tegenwoordig. Het is niet meer zo dat alleen een dak op het zuiden geschikt is.

Hellingshoek en schaduwfactor

Bij de oriëntatie van je zonnepanelen is het ook belangrijk om rekening te houden met mogelijke schaduw. Controleer daarom op voorhand welke plekken van je dak op welke delen van de dag geen zon, maar schaduw vangen. Als je woning een plat dak heeft, zal een installateur de panelen schuin zetten en met ballast verzwaren. Een volledig horizontaal zonnepaneel (plat liggend) levert namelijk minder rendement, omdat de panelen vuil worden en niet schoon spoelen door een regenbui. De zonnepanelen op een plat dak gericht op het zuiden staan in rijtjes, met steeds een stuk ertussen, zodat ze geen schaduw op elkaar werpen. Zonnepanelen die oost-west worden geplaatst staan tegen elkaar als een soort tentjes zodat ze geen schaduw op elkaar werpen.

Voor daken die weinig belasting kunnen hebben, zijn er tegenwoordig ook lichtgewicht panelen uit Nederland.

Parallel geschakeld versus in serie

Zonnepanelen kunnen parallel of in serie geschakeld worden. Parallel betekent dat elk paneel zijn eigen individuele micro-omvormer heeft en dat de panelen elkaar onderling niet beïnvloeden als er bijvoorbeeld schaduw op valt.
Goedkoper is het om alle panelen in serie te schakelen en dan met één omvormer de totaal opgewekte gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom. Nadeel van dit systeem is dat als er één of meerder zonnepanelen minder stroom produceren dat ook de opbrengst van de overige panelen verlaagt. Door innovatie zijn daar nu twee oplossingen voor.

De eerste oplossing: individuele optimizers achter elk paneel. Wanneer er schaduw valt op een paneel zorgt de optimizer voor een aangepaste stroom en spanning, zodat de rest van de string niet minder produceert. De tweede oplossing: string-omvormers met Maximum Power Point (MPP)-tracking. De omvormer zoekt continu naar de optimale spanning-stroom combinatie waarbij de string maximaal stroom produceert. Het maakt gebruik van de overspanningsbeveiliging in elk zonnepaneel, waardoor een paneel dat minder produceert c.q. in de schaduw ligt wordt uitgeschakeld, zodat het de productie van de rest van de string niet meer nadelig beïnvloedt. Beide oplossingen werken even goed, maar als er meer dan twee verschillende dakvlakken zijn werken optimizers beter. Voordeel van optimizers is ook dat je de opbrengst van elk individueel paneel kunt uitlezen.

Snel naar

PV indak-systemen

De meeste zonnepaneelsystemen zijn geplaatst óp het dak, dat wil zeggen op de dakbedekking, zoals dakpannen. Maar het is ook mogelijk om zonnepanelen in het dak te laten plaatsen, in plaats van dakpannen. Bij deze speciale constructie worden de zonnepanelen netjes weggewerkt in het dakvlak en dat ziet er strak uit. Zulke systemen noemen we indak-systemen.

Bij een indak-systeem hebben de zonnepanelen twee functies: energieopwekking én dakbedekking. De bestaande dakbedekking wordt weggehaald en de zonnepanelen worden aan de onderconstructie of aan de panlatten vastgemaakt. Onder de panelen komt meestal nog een waterkerende folie.

Het ziet er esthetisch vaak mooier uit dan opdakpanelen, maar ze zijn ook vaak wel tot 2 keer duurder. Ook de installatie- en werkvoorbereidingskosten liggen een stuk hoger. De jaarlijkse opbrengst van deze panelen kan iets lager zijn dan die van normale panelen. Dat komt doordat de zonnepanelen bij een indak-systeem in het dak liggen waardoor de warmte minder goed kan worden afgevoerd. En bij hogere temperaturen produceren zonnepanelen minder energie.

Zonne­dakpan

In zonnedakpannen zitten stukken zonnepaneel verwerkt. Ze zien eruit als reguliere dakpannen. Per oppervlak is de opbrengst van zonnedakpannen lager dan de opbrengst van grote zonnepanelen. Dit komt omdat een deel van de dakpan niet benut wordt, maar over de naastgelegen dakpan heen geschoven. Deze oplossing is duurder in aanschaf en heeft een lager rendement, dus de terugverdientijd is langer. Esthetisch ziet het er wel heel mooi uit

Zonne­veranda of carport

Een zonneveranda of carport is voorzien van semi-transparante zonnepanelen boven de veranda of de auto. De panelen wekken stroom op en laten meer dan 50% verticaal licht door. Ze houden tegelijkertijd 50% van de warmtestraling tegen. Hierdoor hoef je meestal geen extra zonwering te kopen, iets wat bij een normale veranda met glas vaak toch nodig blijkt. Als je niet voldoende ruimte hebt op je dak, dan kun je met een veranda of een carport extra stroom opwekken om energieneutraal te worden. De transparante 200 Wp zonnepanelen zorgen ervoor dat deze overkapping zichzelf terugverdient. Bekijk ze in de webshop van Thuisbaas.

Zonne­collectoren

Als er genoeg ruimte op het dak is, zijn zonnecollectoren een mooie aanvulling. Je kunt deze aansluiten op een zonneboiler, zodat de warmtepomp ’s zomers minder nodig is. Als je moet schipperen met de ruimte op het dak, is het bij een all-electric huis qua prijs lonender om zonnepanelen te plaatsen die elektriciteit maken (zon-PV) – die de energie leveren voor de efficiënte warmtepomp – dan om zonnecollectoren te plaatsen.

Een zonneboiler is het meest efficiënte apparaat om warm tapwater te maken: met een zonneboiler kun je ongeveer 50% van je jaarlijkse verbruik voor warm tapwater rechtstreeks opwekken.

3.2 Klimaatneutraal

Kun je niet genoeg stroom opwekken op je eigen dak? Koop je stroom dan groen in. Dan ben je in ieder geval klimaatneutraal. Kies wel écht groene stroom.

Investeer in wind- en/of zonne-energie

Wil je zelf zonnestroom opwekken, maar is je dak niet geschikt of niet van jou? Doe dan mee aan zonnestroomprojecten elders in Nederland. Je draagt dan bij aan collectieve zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld scholen, voetbalkantines, boerenschuren of bedrijfspanden. Als er geen zonnestroomproject bij jou in de buurt is, kun je er ook een opzetten met de mensen uit jouw buurt. Zo zijn er ook collectieve windturbine-projecten.

Kies een groene energie­leverancier

De allergroenste energieleveranciers leveren bijna alleen maar stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Ze doen meer dan vergroenen door certificaten: ze investeren in groene productie in Nederland. Of ze sluiten langjarige inkoopcontracten af met groene producenten. Ze werken actief mee aan de overgang naar een schone energievoorziening.

Check hier of jouw energieleverancier écht groen is.

Energie­coöperatie

Onder de groene energieleveranciers zijn ook veel coöperaties. Inmiddels zijn er vele honderden lokale energiecoöperaties actief. Deze hebben zich vaak ook weer in groepen georganiseerd, zodat ze wat tegenwicht kunnen bieden op de turbulente energiemarkt. Als je je stroom inkoopt bij een energiecoöperatie, dan investeer je in duurzame energieopwekking in jouw regio. Bij energiecoöperaties vloeit de winst terug naar de coöperatie en wordt deze ingezet om nieuwe duurzame projecten te financieren. Op deze manier blijven de financiële opbrengsten uit zon- en windprojecten in de regio en profiteer je lokaal mee. Ook heb je inspraak in nieuwe projecten. Meer informatie over energiecoöperaties en waar je je kunt aansluiten vind je bij bijvoorbeeld energiesamen.nu en Om | Nieuwe Energie.

Postcoderoos­regeling / SCE

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, is gestopt. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deelnemers aan een gezamenlijk duurzaam energieproject krijgen geen vergoeding meer via de energierekening, maar ontvangen in de toekomst een jaarlijkse winstuitkering. De coöperatie betaalt de winstuitkering uit de inkomsten die zij hebben uit de verkoop van elektriciteit en uit de subsidie. De voorwaarde om gebruik te mogen maken van de SCE is dat je met anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt. Als je in dezelfde of een aangrenzende postcode woont als waar de installatie staat, mag je mee doen. De SCE-regeling geldt voor zonnestroomprojecten en windprojecten.