Expertisecentrum Duurzaam Wonen

Collectieve oplossingen versus individuele oplossingen

Warmtepompen, infraroodpanelen, warmtenetten,… Er zijn tal van oplossingen om aardgasvrij te verwarmen. Welke je kiest, hangt af van of je je eigen huis of appartement wilt verduurzamen, of een hele straat, wijk of gemeente. We nemen je graag mee door de mogelijkheden en bieden je inzicht in wanneer je de verschillende oplossingen kunt inzetten.

In grote lijnen zie je in de gebouwde omgeving twee typen oplossingen:

  1. Individuele oplossingen: dit zijn oplossingen per huis. Het betekent doorgaans dat een huis verwarmd wordt met een warmtepomp en/of infraroodpanelen.
  2. Collectieve oplossingen: dit gaat over oplossingen voor 10 tot 10.000 woningen tegelijkertijd. Dit gaat doorgaans allereerst over het verwarmen van een huis via warmtenetten, die gebruik kunnen maken van water van lage tot hele hoge temperaturen. Het kan ook gaan over het gebruik van groen gas of waterstof in het bestaande gasnet.

Bestuurders willen het liefst hele wijken of grote groepen bewoners tegelijkertijd helpen met verduurzamen. Deze collectieve oplossingen hebben echter vaak veel meer voeten in aarde (veel tijd, logistiek ingewikkeld, hoge investeringskosten), terwijl de individuele oplossingen vaak sneller gerealiseerd kunnen worden en voor bewoners doorgaans ook goedkoper uitpakken. Er zijn zeer veel mogelijkheden, die we hier zullen schetsen.

Gelukt! Hartelijk dank voor je inschrijving.